UA RU
UA RU

Правила використання сайту

Вітаємо Вас на сайті https://eloany.kz/, права на який належать ТОВ «Стимулус» ЄДРПОУ 44118642 (далі – Оператор), зареєстрованому відповідно до законодавства України.

Правила користування ресурсом eloany.kz (далі – Правила) – публічний договір приєднання, розміщений у мережі Інтернет на веб-сайті https://eloany.kz/ (далі – Сайт). Дані Правила користування сайтом https://eloany.kz/ (далі – Правила та Сайт) укладаються між відвідувачем сайту (далі – Користувач) та Оператором та регулюють способи використання Сайту Оператора, всієї інформації, доступної на Сайті, всіх продуктів та послуг, які Оператор надає за допомогою Сайту (далі – Послуги).

Використання інформаційно-аналітичного порталу eloany.kz Користувачем означає, що Користувач приймає та зобов’язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди.

Адміністрація порталу залишає за собою право вносити до Угоди зміни, які набирають чинності з моменту опублікування. Текст актуальної редакції Договору завжди доступний на сайті https://eloany.kz/. Подальше використання порталу після внесення таких змін означає Вашу згоду з ними.

Ця Угода є публічним договором, і у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов Користувачем останній зобов’язується виконувати умови цієї Угоди.

1. Загальні положення

1.1. Використовуючи Сайт або будь-яку його частину, Користувач автоматично дає повну та беззастережну згоду з усіма умовами Правил Оператора та бере на себе зобов’язання відповідно до цих Правил.

1.2. Якщо Користувач не погоджується з умовами Правил (повністю або частково), йому слід негайно залишити Сайт. Використання Сайту, будь-яку інформацію на Сайті та користування Послугами Сайту забороняються.

1.3. Якщо закон країни проживання чи перебування з будь-якої причини забороняє або обмежує користування Сайтом, Користувачеві слід утримуватись від його відвідування. Будь-яке використання Сайту в такій ситуації – це відповідальність Користувача, при цьому ці Правила зберігають свою силу.

1.4. Інформація, опублікована на Сайті у вигляді описів продуктів та послуг та інших інформаційних матеріалів компанії, є актуальною на дату їх складання. Після часу або у зв’язку з наступними подіями певна частина цієї інформації може виявитися неповною або неактуальною. Після публікації на Сайті Оператор не гарантує оперативних коригувань такої інформації.

1.5. Звернення, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до Оператора у зв’язку з Правилами, усіма питаннями функціонування Сайту, пов’язаними з правами та інтересами третіх осіб при його використанні, можуть бути надіслані на електронну адресу [email protected]

1.6. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відзнак Оператора може бути надано виключно за письмовою згодою Оператора.

1.7. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Оператором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.

1.8. Редакція Правил, що діє, розміщується в мережі Інтернет за адресою: https://eloany.kz/dokumenty/

1.9. Оператор рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови щодо їх зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до чинних правил означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

2. Права, обов’язки та відповідальність Сторін

2.1. Користувач зобов’язується використовувати Сайт виключно з метою, що не суперечить Політиці Конфіденційності Оператора, цим Правилам, іншим Політикам Оператора, чинному законодавству України, а також принципам розумності, сумлінності та моралі.

2.2. Користувач зобов’язаний вказувати та розміщувати на сайті достовірну інформацію, а також достовірні, повні та актуальні персональні дані.

2.3. Якщо Користувач вважає, що на сайті міститься інформація, що порушує його права, йому слід надіслати повідомлення на електронну адресу [email protected] та надати всю інформацію, що підтверджує факт порушення його прав.

2.4. У випадку, якщо Користувач надав неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду та витрати, що виникли у зв’язку з цим.

2.5. Користувачеві під час використання Сайту забороняється:

2.5.1. Спотворювати відомості про себе чи свої стосунки з іншими особами чи організаціями;

2.5.2. Здійснювати незаконне збирання, систематизацію, зберігання та розповсюдження персональних даних інших Користувачів;

2.5.3. Вчиняти дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту та його сервісів, а також порушення функціональності комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення;

2.5.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;

2.6. Права Оператора:

2.6.1. У разі розміщення Користувачем на Сайті інформації або вчинення інших дій, що суперечать умовам Правил, або щодо якого складно визначити відповідність Правилам та/або чинному законодавству, Оператор має право без повідомлення, на свій розсуд, видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію.

2.6.2. Оператор має право обмежити функціональність Сайту, закрити доступ до нього, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача.

2.7. Відповідальність Оператора:

2.7.1. Оператор не несе відповідальності за використання або невикористання Сайту Користувачем, у тому числі за неможливість використання Сайту.

2.7.2. Оператор не несе зобов’язань щодо перевірки, контролю та зміни інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, а також за її достовірність та законність.

2.7.3. Оператор не несе відповідальності за зміст сайтів, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті Оператора, не гарантує їхньої доступності та коректної роботи.

3. Права на інтелектуальну власність

3.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті Оператора, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, аудіо та відео, програми, скрипти та інші об’єкти та їх поєднання (далі – Контент) є об’єктами виняткових прав Оператора та інших правовласників.

3.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний повністю або частинами без попереднього дозволу правовласника, якщо правовласник явно не виявив свою згоду на використання Контенту Користувачем.

3.3. Використання Користувачем Контенту дозволяється виключно для некомерційного використання, при збереженні в кожному окремому випадку використання Контенту з Сайту всіх знаків авторства (копірайтів), вставки гіперпосилання на https://eloany.kz/, збереження імені автора у незмінному вигляді, збереження Контенту у незмінному вигляді .

3.4. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, що належить йому на законних підставах, надає іншим користувачам невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробки та інших прав, крім випадків, коли таке використання завдає або може зашкодити законним інтересам правовласника

3.5. Розміщуючи на Сайті будь-яку інформацію, що містить об’єкти інтелектуальної власності, Користувач гарантує, що не порушує авторські права та інші права третіх осіб.

3.6. Дані Правила не дають Користувачеві жодних виняткових майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Оператора або третіх осіб, якщо інше не вказано у явному вигляді, тобто. усі права власності на такі об’єкти зберігаються виключно за Оператором та/або за відповідними третіми особами.

4. Посилання на сайти третіх осіб

4.1. Цей сайт може містити інформацію про сайти третіх осіб. Перехід на будь-який інший Інтернет-ресурс, пов’язаний із цим сайтом, здійснюється на свій ризик Користувача. Власник не несе відповідальності за точність інформації, даних, поглядів, порад чи заяв на цих сайтах. Посилання на продукцію та послуги третіх осіб робиться з інформаційною метою і не передбачає, що Власник їх підтримує чи рекомендує чи несе відповідальність.

5. Захист авторських прав

5.1. Усі права на інформацію, розміщену на цьому сайті, належать Власнику.

5.2. Зміна матеріалів або їх використання за іншим призначенням є порушенням авторських прав.

5.3. У разі порушення правил використання цього сайту компанія залишає за собою право застосувати до порушників усі допустимі законом запобіжні заходи та захист своїх порушених прав.

5.4. На інших сторінках цього сайту можуть міститися інші зауваження щодо прав власності та інформація про авторські права; положення, що містяться в них, також повинні бути враховані та дотримані.

6. Обмежена ліцензія

6.1. Вся інформація цього сайту захищена авторськими правами. Ця інформація не може бути відтворена в жодній формі, жодними засобами без попереднього письмового дозволу Власника сайту.

6.2. За письмовим дозволом звертатись за контактною інформацією, розміщеною на сторінці за адресою: [email protected]. Всі інші дії будуть витлумачені як непряме, навмисне або будь-яке інше надання ліцензії або прав на патент, торгову марку або надання авторських прав Власника або третьої особи.

7. Вимоги до розміщення коду посилання на наш сайт

7.1. Нижченаведені вимоги є обов’язковими і недотримання їх означає порушення обмеженої ліцензії з усіма наслідками.

7.2. Код посилання на наш сайт повинен розміщуватись без змін та модифікацій.

7.3. Сторінка, де розміщений код нашого посилання, має бути відкрита для індексування пошуковими системами (відсутність заборони на індексування у файлі robots.txt , відсутність тегів і переходів через скрипт та інших методів, що перешкоджають індексуванню нашого посилання).

7.4. Наявність посилання з головної сторінки сайту на каталог ресурсів (якщо наше посилання розміщується у каталозі ресурсів).

7.5. Можливість дістатися, не більше ніж за 3 переходи (кліка) сайтом, на сторінку, де, можливо, буде розміщено наше посилання.

7.6. Посилання на наш сайт має бути прямим.

8. Звільнення з відповідальності

8.1. У тій мірі, в якій це дозволено законодавством, власник сайту та пов’язані з ними компанії, директори, відповідальні керівники, співробітники, агенти, підрядники, наступники або довірені особи не несуть відповідальності за будь-які збитки, що випливають прямо чи опосередковано з використання даного сайту або будь-якого іншого сайту, пов’язаного з цим сайтом. За жодних обставин відповідальність за наслідки, які прямо чи опосередковано спричинило використання інформації, розміщеної на цьому сайті, не може покладатися на власника сайту та бути підставою для їхнього судового переслідування.

8.2. Власник сайту не заявляє і не гарантує, що будь-який файл або програма, які можна завантажити з даного сайту та/або використовувати з його допомогою, вільних від помилок, вірусів, дефектів та інших факторів, які можуть завдати шкоди даним, а також апаратному або програмного забезпечення користувача.

8.3. Послуги сайту надаються за принципом «як є» без будь-яких гарантій як прямих, так і непрямих. Користувач у добровільному порядку відмовляється від судового переслідування Власника сайту та відшкодування можливої шкоди, заподіяної шкоди Користувачеві.

8.4. Ні адміністрація сайту, ні її партнери чи співробітники не гарантують безперебійної та безпомилкової роботи сайту; також вони не гарантують, що такими будуть як результати, отримані під час використання сайту, та й точність та застосовність його матеріалів.

8.5. Власник сайту не несе жодної відповідальності перед Користувачем або третіми особами за можливу шкоду, пов’язану з використанням інформації або матеріалів, розміщених на цьому сайті.

9. Точність інформації

9.1. Власник докладатиме всіх зусиль, щоб забезпечити точність та актуальність даних, що містяться на цьому сайті. У поданій на цьому сайті інформації можуть зустрітися технічні неточності або друкарські помилки. Власник не бере на себе відповідальності за точність інформації, що надається на сайті, і весь ризик використання такої інформації покладається на Користувача.

10. Зміна умов

10.1. Власник сайту може час від часу вносити зміни до вищезазначених правил користування сайтом. Переглядаючи цей сайт, Ви берете зобов’язання дотримуватись цих правил, тому Ви повинні перевіряти їх при кожному новому відвідуванні сайту.

У випадку, якщо Ви не погоджуєтесь з Правилами використання сайту, будь ласка, не користуйтесь Сайтом.