UA RU
UA RU

Публічна оферта

(Угода) щодо надання інформаційних служб за допомогою послуги

1. Загальні положення.

1.1. Справжня публічна пропозиція (далі-це пропозиція) щодо надання інформаційних послуг, що використовують послугу відповідно до законодавства України, є ТОВ Promilus, USRPOU 44118642 (далі-оператор) і визначає умови для використання веб-сайту https://eloany.kz/uk/ (далі – сайт) та надання користувача служб операторів (далі – угода). Поточна пропозиція, як видається, особам, які є користувачами цього сайту, і є офіційною публічною пропозицією оператора для завершення транзакції.

1.2. Поточна публікація запропонованих функцій публікується на цьому веб -сайті оператора з метою ознайомлення користувача, поки користувач не погодиться на умови цієї пропозиції.

1.3. Угода між сторонами вважається укладеною з моменту, коли були виконані дії користувача в пункті 3.2. Потили, які означають повне та безумовне визнання користувачем усіх умов побудови без будь -яких винятків та/або обмежень.

1.4. Оператор і користувач згадуються як “сторони”, а окремо – “сторона”. Кожна сторона гарантує іншій стороні, яка має необхідні юридичні повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання договору відповідно до його умов.

2. Умови та визначення, що використовуються в угоді.

З метою угоди наступні умови використовуються в такому значенні:

2.1. Прийняття – повне прийняття користувачем умов угоди.

2.2. Уповноважені дані – дані, які дозволяють користувачеві автентувати. За замовчуванням дані авторизації – це вхід користувача та пароль. Інші типи авторизації можуть використовуватися у випадках, встановлених цією Угодою.

2.3. Аутентифікація – Сертифікат користувача у впровадженні операцій за допомогою служб або отримання інформації про діяльність за допомогою послуги відповідно до процедури, передбаченої цією Угодою. Аутентифікація користувача для операцій за допомогою послуги здійснюється оператором на основі даних авторизації користувача.

2.4. Інтернет -додаток – електронний документ, створений користувачем, надаючи інформацію за допомогою послуги.

2,5. Пропозиція – публічна пропозиція оператора сайту, адресованої користувачеві, укладе домовленість з ним щодо умов, що містяться в цій Угоді.

2.6. Інформація – надана користувачем і використовується оператором для формування звіту, інформації про потрібні параметри позики, а також інформацію про користувача, включаючи його особисті дані. Вимоги до інформації, що міститься в програмі, вказані в Додатку № 1 цієї пропозиції.

2.7. Кредитор є юридичною особою, яка здійснює мікрофінансові заходи в Казахстані, яка надає позичальник позичальнику на умовах, передбачених позик -угодою.

2.8. Особиста Kaigrpa – це обліковий запис користувача на веб -сайті оператора, який формується оператором для надання та обліку послуг.

2.9. Оператор – це ТОВ Promilus, яке володіє відповідними правами власності на використання Сайту та здійснює його адміністрування, надає послугу користувачів, а також виконує інші дії, пов’язані з використанням послуги.

2.10. Звіт – це електронний документ, утворений оператором на основі онлайн -програми, що містить список доступного для користувача, у полі, вказаному в ньому, пропозиції кредиторів щодо надання позики з вибраними параметрами користувача та є надається користувачеві, розміщуючи в особистому kaygrpout.

2.11. Користувач – це особа, яка пройшла процедуру реєстрації, яка отримала індивідуальний вхід та/або пароль, а також наявність власного особистого кайграпа. З метою угоди користувач також означає особу, яка не пройшла процедуру реєстрації, але здійснює доступ до Сайту та/або використання та/або використовує його. Будь -яка особа, яка отримує доступ до сайту, автоматично підтверджує, що він повністю відповідає положенням угоди, і що вимоги, встановлені угодою, застосовуються проти нього.

2.12. Веб -сайт оператора (сайт) – це інформаційний ресурс оператора в Інтернеті в Інтернеті (далі згадується як Інтернет), розташований за адресою: https://eloany.kz, за допомогою якого він використовує доступ до послуги оператора для формування Інтернет -додаток.

2.13. Сервіс – це інформація та технологічна система оператора, розміщеного на веб -сайті оператора, яка дозволяє сформувати список відповідних кредиторів користувачеві, а також передавати заявку користувача на розгляд кредитора, щоб отримати позику.

3. Тема угоди.

3.1. Ця Угода визначає умови та процедуру надання послуг користувачеві користувачеві, пов’язаних з впровадженням посередницької діяльності щодо аналізу та вибору фінансових продуктів (пропозицій) кредиторів, які відповідають вимогам користувача за допомогою послуги оператора.

3.2. Прийняття (прийняття) умов цієї Угоди полягає в тому, щоб поставити позначку за згодою за умовами цієї Угоди в полі реєстрації під час реєстрації користувача. Угода набуває чинності з моменту, коли користувач підтверджує згоду на свої умови, проходячи реєстрацію і дійсна протягом усього часу надання та використання послуг.

3.3. Прийняття умов цієї Угоди свідчить про її згоду на умови та підтверджує її усвідомлення положень конфіденційності та правил використання Веб -сайту, а також інших документів, які розміщуються на сайті  https: //eloany.kz/uk/.

3.4. Оплата послуг оператора здійснюється користувачем відповідно до розділу 6 цієї Угоди.

4. Процедура та умови надання послуг. Реєстрація на сайті:

4.1. Для отримання доступу до послуги користувач зобов’язаний приєднатися до умов цієї Угоди при реєстрації на Сайті. Користувач, що ставить позначку про прийняття умов цієї Угоди під час реєстрації користувача на Сайті, є прийняттям цієї Угоди.

4.2. Реєстрація користувачів на сайті проводиться шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. Під час реєстрації на сайті користувач вводить ім’я, дата народження користувача, номер телефону, адресу електронної пошти та пароль, тобто запускає обліковий запис (особиста kaygrparpa). Користувач зобов’язується вказати в реєстраційній формі надійну, повну та точну інформацію про себе та підтримувати цю інформацію в поточному стані.

4.3. Особисті дані надаються користувачем відповідно до розділу 7 цієї Угоди. Користувач погоджується, що він самостійно несе відповідальність за підтримку конфіденційності даних про авторизацію, пов’язані з його особистим Kaygrpowet, що використовується для доступу до сайту. Крім того, користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність перед оператором за всі дії, вчинені при використанні його (користувача) особистого Kaygrpowet. Якщо користувач знає про будь -яке несанкціоноване використання своїх даних про авторизацію, користувач зобов’язується негайно повідомити оператора, звертаючись до служби підтримки.

4.4. Користувач зобов’язується не розміщувати (і у випадку проживання – незалежно несе відповідальність) при реєстрації на прізвищі сайту, імені, патроніміки, електронної адреси та іншої особистої інформації інших користувачів або будь -яких третіх сторін без особистого однозначного виражено в будь -якій підтвердженій формі згоду на наступні дії.

4.5. Загальні правила використання послуги з метою використання послуг, що надаються оператором за цією Угодою. Користувач повинен пройти обов’язкові процедури додатків, зазначені в Угоді. Щоб подати заявку на заявку, користувач зобов’язаний надавати інформацію відповідно до вимог цієї Угоди, визначеної в Додатку № 1.

4.6. При формуванні програми користувач має право вибирати параметри потрібної позики на свій розсуд: кількість позики, а також встановити та змінити метод надання позики в межах (обмеженнях), встановленого оператором .

4.7. Реєстрація заявки завершується експлуатацією послуг користувачем. Користувач сплачує послуги за цією Угодою за сумою та методом, встановленим у розділі 6 цієї Угоди.

4.8. Після отримання оператора програми:

● підтверджує додаток;
● Форми та надає користувачеві звіт, розмістивши список кредиторів.

4.9. Зобов’язання оператора в рамках угоди обмежуються наданням послуг, пов’язаних з посередницькою діяльністю з точки зору аналізу та вибору фінансових продуктів (пропозицій) кредиторів, які відповідають вимогам користувача. Якщо кредитор надає користувачеві позику, оператор не є стороною договору, укладеного між користувачем та кредитором, і, відповідно, не регулюється і не контролює відповідність угоди з вимогами закону та Інші юридичні дії, його умови, а також факт та наслідки висновку, виконання та розірвання договору, включаючи з точки зору повернення позики, а також не враховують вимоги користувача щодо нефінфілменту (неправильне виконання) кредитором зобов’язань за такою угодою.

4.10. Оператор не гарантує надання позик кредиторам, коли користувач формує додаток, але лише робить вибір найімовірніших варіантів фінансування (пропозицій) з можливими кредиторами. Рішення про надання позики приймає кредитор. Будь -яка інформація про фінансові продукти (пропозиції) кредиторів, наданих оператором у звіті користувачеві, не є природою пропозиції щодо надання фінансових послуг. Служба користувачів виробляється оператором 24 години 7 днів на тиждень. Дії оператора, спрямовані на виконання цієї угоди, не здійснюються в автоматичному режимі, здійснюються оператором у робочі дні, які такі відповідно до законодавства України.

5. Права та зобов’язання сторін.

5.1. Права та зобов’язання оператора:

5.1.1. Оператор зобов’язується надати користувачеві можливість доступу до -годинника -клак, а також до особистого Kaygrpowete за допомогою даних авторизації.

5.1.2. Оператор має право перевірити та попередню поміркованість інформації, наданої користувачем.

5.1.3. Оператор зобов’язується розглянути всі програми та подавати звіти про них, за умови, що кожна заявка повністю заповнена користувачем. У той же час користувач ознайомився з умовами цієї Угоди.

5.1.4. Оператор зобов’язується повідомити користувачів про зміни (додавання) у Умовах угоди, публікуючи нове видання на Сайті.

5.1.5. Оператор має право блокувати особистого Kaygrits користувача у разі порушення користувачем правил цієї Угоди.

5.1.6. Оператор має право припинити роботу сайту та/або послуги, а також обладнання програмних засобів, що забезпечують взаємодію сторін у рамках цієї Угоди, при визначенні значних несправностей, помилок та збоїв, а також як для проведення профілактичної роботи та запобігання випадках несанкціонованого доступу.

5.1.7. Оператор має право обмежити суму суми позики для формування програми для певних категорій користувачів. Обмеження можуть бути, зокрема, використовуючи або не використовуючи користувача додаткових служб оператора. Конкретні обмеження, передбачені цим пунктом, вказані на сайті.

5.2. Права та зобов’язання користувача:

5.2.1. Користувач погоджується дотримуватися правил цієї Угоди.

5.2.2. Користувач погоджується надати достовірну інформацію під час реєстрації на Сайті та з подальшим використанням послуги.

5.2.3. Користувач зобов’язується не відтворювати, не повторювати, а не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати будь -яку частину послуги для будь -яких комерційних цілей, за винятком випадків, коли такий дозвіл надається користувачеві оператором.

5.2.4. Користувач зобов’язується зайти на сайт, використовуючи дані його авторизації одночасно лише з одного пристрою.

5.2.5. Користувач зобов’язується самостійно та своєчасно ознайомитись з інформацією про зміну тарифів та умови цієї Угоди.

5.2.6. Користувач погоджується платити за послуги відповідно до тарифів, протягом часу та за умови, встановлені оператором.

5.2.7. Користувач має право подати претензію на оператора та надсилати заявки в спосіб та справах, передбачених цією Угодою.

6. Вартість послуг та процедура розрахунку.

6.1. Вартість послуг оператора встановлюється оператором тарифами (додаток №2 до цієї пропозиції), опублікованій на сайті.

6.2. Клієнт може скасувати підписку на ці послуги, надіславши лист у довільній формі за допомогою e ​​-mail: [email protected] або використовуючи функцію “Скасувати підписку” на сайті.

6.3. Оператор має право в односторонньому порядку повністю або частково змінюється (збільшувати, зменшити), встановлювати нові, скасувати існуючі тарифи. У разі розбіжності користувачів із зміною (вступ до дії) нових тарифів, користувач має право в односторонньому порядку відмовитись виконувати цю угоду таким чином, як це було встановлено розділом 10.2. теперішня угода.

6.4. Оплата винагороди вноситься Користувачем у розмірі 100% передоплати (інший порядок оплати можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція) у момент підтвердження з використанням сервісу заявки).

6.5. Оплата послуг Оператора здійснюється з використанням банківської картки на сайті або іншими способами за попереднім погодженням з Оператором, у тому числі з використанням інтернет-технологій, які не суперечать законодавству України.

6.6. При наданні послуг акт про надані послуги не формується і не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Користувачем у повному обсязі, якщо протягом одного календарного дня після закінчення терміну надання послуг виконавець не отримав від Користувача мотивованих письмових заперечень щодо якості послуг, що надаються на електронну пошту [email protected]. Відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

7. Дані та відомості на сайті.

7.1. Користувач підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності https://eloany.kz/uk/, розміщеною на сайті, а також надає Оператору згоду на обробку персональних даних з метою виконання цієї Угоди.

7.2. Мета обробки персональних даних Користувача полягає у наданні Користувачеві послуг, наданню можливості Користувачеві використання сервісу, проведенню рекламних кампаній, наданню реклами, що таргетує, здійсненню інших дій, описаних в угоді.

7.3. Обробка персональних даних Користувача провадиться в строк з моменту реєстрації Користувача на сайті та до моменту відкликання Користувача згоди на обробку персональних даних.

7.4. Користувач згоден, що Оператор надсилатиме за вказаною Користувачем адресою електронної пошти інформацію про рекламні акції, що проводяться Оператором та/або будь-якими його партнерами (у тому числі Кредиторами), та іншу інформацію, яка не заборонена до розповсюдження відповідно до законодавства України.

7.5. Місцем надання послуг вважається територія України.

8. Відповідальність сторін.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та законодавством України.

8.2. Оператор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, ненавмисні збитки, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, збитки честі, гідності або ділової репутації, викликані у зв’язку з використанням Сайту або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на сайті.

8.3. Оператор, за допомогою модерації, стежить за коректністю інформації, що розміщується Користувачем, але при цьому не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок недотримання Користувачем вимог, зазначених у розділі 4 цієї Угоди. Користувач погоджується, що сервіс, наданий йому Оператором може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені. Щодо текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті) допускається їх поширення за умови, що буде дано активне посилання на сайт.

8.4. Оператор не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які відбулися у Користувача у зв’язку з використанням або неможливістю використання сайту, або його окремих сервісів Користувачем, а також у разі несанкціонованого доступу третіх осіб до особистого каЄДРПОУету Користувача з використанням коректних авторизаційних даних Користувача.

8.5. Оператор не несе відповідальності за дії або бездіяльність кредиторів, які здійснюють надання позики, а також за будь-яку інформацію та будь-які відомості про умови надання позики, що надається кредитором. Рішення про надання позички приймають кредитори, у своїй Оператор це не дає гарантій надання позичок чи кредитів, лише здійснює добір найімовірніших варіантів фінансування.

8.6. Оператор не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов’язаних із практичним застосуванням інформації, що надається Користувачеві у звіті. Будь-яка інформація, надана Оператором за пропозиціями Кредиторів, використовується Користувачем на свій ризик.

8.7. Оператор не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Користувача та/або за його суб’єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб’єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно або не у погодженому обсязі.

8.8. Положення цієї Угоди не виключають і не обмежують відповідальність Оператора за заподіяння шкоди тією мірою, якою така відповідальність не може бути виключена або її дія не може бути обмежена законодавством України

8.9. Оператор не несе відповідальності за невиконання обов’язків Користувача перед Кредитором.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли або виникли з цієї Угоди з ініціативи Користувача, підлягають вирішенню з дотриманням досудового претензійного порядку.

9.2. У разі якщо суперечка не буде вирішена протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту отримання претензії Користувача, вона буде передана Сторонами на розгляд судових органів у порядку, передбаченому законодавством України.

9.3. Для цілей цієї Угоди під претензією розуміється звернення Користувача (його представника, який висунув належним чином оформлені повноваження представляти інтереси Користувача у відносинах з Оператором), направлене Оператору, предметом якого є пред’явлення Користувачем вимог цивільно-правового характеру у зв’язку з наявним, на думку заявника, (неналежним виконанням) Оператором зобов’язань перед цим Користувачем, що виникли з цієї Угоди.

9.4. Оператор після отримання від Користувача письмової заяви, включаючи претензії, зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви розглянути її та повідомити про результати розгляду Користувачеві. Відповідь на заяву Користувача (у тому числі претензію) надсилається Користувачеві на адресу електронної пошти Користувача, вказану Користувачем під час реєстрації. У разі ухвалення рішення про повне задоволення претензії Оператор має вчинити відповідні дії без направлення заявнику відповіді на задоволення претензії.

10. Зміна умов та розірвання цієї Угоди

10.1. Зміни та доповнення до цієї угоди набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті. Користувач розуміє і погоджується з тим, що якщо він користується сайтом після дати внесення відповідних змін до угоди, це буде розцінюватися як факт прийняття Користувачем Угоди у новій редакції.

10.2. Користувач має право відмовитись від прийняття змін та доповнень Угоди, що здійснюються Оператором, що означає відмову Користувача від використання сайту чи сервісу.

11. Заключні умови

11.1. З усіх питань та претензій Користувачі можуть звертатися за адресою [email protected]. Якщо з тих чи інших причин одна або кілька норм цієї Угоди є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших норм.

11.2. До цієї угоди застосовується законодавство України.

11.3. Ніщо в угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Оператором агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, трудових відносин або будь-яких інших відносин, які прямо не передбачені угодою.

11.4. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач (або представник Користувача, в т.ч. фізична особа, яка належним чином уповноважена укласти договір від імені Користувача) підтверджує та гарантує Оператору, що: Користувач вкаже достовірну інформацію про себе, у тому числі при реєстрації на сайті . Користувач: повністю ознайомився з умовами цієї Угоди; повністю розуміє предмет цієї Угоди; повністю розуміє значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання цієї Угоди.

11.5. Угода набирає чинності з згоди Користувача за умовами цієї Угоди відповідно до п. 3.2. цієї Угоди та діє невизначений термін.

12. Найменування, адреса та банківські реквізити Оператора
ТОВ “Стімулус”
ЄДРПОУ 44118642
03061, місто Київ, вул.Шепелєва Миколи, будинок 6
Тел.: +77770326742
Email: [email protected]
Банківські реквізити:UA713348510000000026000134345

Додаток №1

до Публічної оферти (Угоди) про надання інформаційних послуг з використанням Сервісу Вимоги до інформації

* Користувач визначає параметри позики з використанням довідників сервісу. • Персональні дані Користувача: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації: регіон, місто, вулиця, будинок, квартира, поштовий індекс, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, паспортні дані: серія, номер паспорта, дата видачі паспорта, код органу, що видав паспорт. * При розміщенні своїх персональних, інших даних та відомостей на сайті Користувач підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності в eloany.kz розміщеною на сайті, а також надає Оператору згоду на обробку персональних даних з метою виконання Угоди.

Додаток №2

до Публічної оферти (Угоди) щодо надання інформаційних послуг з використанням сервісу eloany.kz.

ТАРИФИ: Перші три дні передплати – за 0 грн. Якщо за період трьох днів клієнт не відмовився від передплати, то подальша вартість передплати на інформаційний сервіс eloany.kz складає 350 грн. за курсом на дату оплати – передплата на 30 днів